PFA

Perfluoralkoxyalkanen of PFA zijn fluorpolymeren. Het zijn co-polymeren van tetrafluorethyleen (C2F4) en perfluorethers (C2F3ORf, waarbij Rf een geperfluoreerde groep is, zoals trifluormethyl (CF3)). De eigenschappen van deze polymeren zijn vergelijkbaar met die van polytetrafluorethyleen (PTFE). Het grote verschil is, dat de alkoxysubstituenten ervoor zorgen dat het polymeer kan worden verwerkt in het smeltproces. Op moleculair niveau, heeft PFA een kleinere ketenlengte en een grotere ketenverstrengeling dan andere fluorpolymeren. Het bevat ook zuurstofatomen op zijn takken. Dit resulteert in een materiaal, dat meer doorschijnend is, een verbeterde flow, kruipbestendigheid en thermische stabiliteit heeft, dichtbij of hoger dan PTFE. Vergelijkbare gunstige verwerkingseigenschappen worden gevonden in gefluoreerd ethyleenpropyleen (FEP), het copolymeer van tetrafluorethyleen en hexafluorpropyleen.

PFA wordt breed toegepast, als materiaal voor leidingen en fittingen voor agressieve chemicaliën, alsook voor corrosiebestendige bekleding van ketels in de chemische industrie. Typische toepassingen zijn gaswassers, reactoren, insluitingsvaten en leidingen.

PFA datasheet (199KB)

Uw partner voor op maat gemaakte kunststof onderdelen en oplossingen